Thiết lập doanh nghiệp Nhật Bản

Bạn đã sẵn sàng đưa doanh số bán hàng Nhật Bản của mình lên một tầm cao mới?

Establishing một công ty ở Nhật Bản thường là thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài, những người không quen thuộc với các quy trình và lệnh cấm của đất nước. COVUE có thể giúp bạn thành lập một pháp nhân tại Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận chiến lược bằng cách cho phép khách hàng của chúng tôi có khả năng giữ lại chất lượng tuân thủ pháp lý giống như các công ty con trong nước của họ.

Hợp lý hóa việc thiết lập thực thể Kinh doanh Nhật Bản của bạn

Thiết lập doanh nghiệp Nhật Bản

Đội ngũ chuyên gia trong nước của chúng tôi làm việc cùng với chính quyền địa phương để xử lý phần lớn quá trình thành lập. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc quý giá.

Giám đốc đại diện

Khi thành lập một thực thể kinh doanh tại Nhật Bản, bạn sẽ cần một Cư dân Nhật Bản có thể là giám đốc đại diện của bạn. Người này cũng sẽ chịu trách nhiệm mở tài khoản, dịch vụ thanh toán, báo cáo thuế và thanh toán.

Dịch vụ thanh toán, báo cáo thuế và thanh toán

COVUE có thể xử lý tất cả các dịch vụ thanh toán, báo cáo thuế và thanh toán của bạn để thiết lập tốt doanh nghiệp của bạn tại Nhật Bản.

COVUE có thể làm thế nào
giúp bạn?

COVUE là đối tác tin cậy của khách hàng nước ngoài. Chuyên môn này cho phép các doanh nghiệp thiết lập các thực thể địa phương một cách hiệu quả, đáng tin cậy và tuân thủ.

COVUE sẽ cho phép doanh nghiệp của bạn theo dõi nhanh việc mở rộng tiếng Nhật của mình bằng cách đảm bảo thiết lập thực thể của bạn vừa tiết kiệm chi phí vừa tuân thủ. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ sau thành lập bao gồm các dịch vụ tuân thủ hàng tháng và hàng năm đang diễn ra. Điều này cho phép bạn phát triển thành công thương hiệu của mình trên khắp Nhật Bản.