Giám đốc đại diện

Bạn cần giám đốc đại diện thường trú tại Nhật Bản?

Giám đốc đại diện là giám đốc có thẩm quyền cao nhất của công ty, với quyền thay mặt công ty ký kết hợp đồng kinh doanh và hợp pháp.

Dịch vụ Giám đốc Đại diện COVUE có thể giúp bạn như thế nào?

Có 2 ưu điểm chính:

Quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro:

Nếu công ty chỉ định một nhân viên của công ty làm đại diện, có thể khó thương lượng việc từ chức của người này trong trường hợp không đồng ý.

Thuế

Giám đốc đại diện bị đánh thuế nặng nề hơn nhân viên thông thường. Ví dụ:

  •  Tiền thưởng không được khấu trừ thuế trừ khi đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt
  • Nhà ở không được khấu trừ thuế đầy đủ

Chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ với mức độ chuyên nghiệp cao nhất với giá cả hợp lý, trong các phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất sẽ đáp ứng mong đợi của bạn. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ của mình để đáp ứng các yêu cầu của bạn một cách đầy đủ và kịp thời.